No972娜尤子亮眼红唇39P娜尤子爱尤物

No972娜尤子亮眼红唇39P娜尤子爱尤物

此其为证危急,寻常药饵不能平矣,故用大黄以荡实,硝石以软坚,甘遂以直达。一治足心夜发热如焚,不渴,尿多。

惟附子、肉桂,能入肾命之间而补之,故加入六味丸中,为补火之剂。 昂按∶成注非也,此汤必脉浮紧浮数,烦躁无汗,方可服之。

 有是病者,必主是药,非可移游彼此,用之为方之祖始于仲景,后人触类扩而充之,不可计殚,然皆不能越仲景之范围。心属君火,是五脏六腑火之主,故诸经之热皆应于心∶面赤烦躁,咬牙口渴,皆为心热也;舌为心苗,若心火上炎,熏蒸于口,则口糜舌疮;轻手按皮毛之下、肌肉之上则热,日中尤甚,是热在血脉,为心热。

释曰∶中络者邪方入卫,尚在经络之外,故但肌肤不仁;中经则入荣脉之中,骨肉皆失所养,故身体重着;至中腑中脏,则离外而内邪入深矣。如探不出,方以此汤吐之。

 交则为既济,不交则为未济,分而离则死矣。毒瓦斯内攻,疮疡黑陷,非平剂所能胜。

 夫鼻涕一症,原有外感、内伤之别。桂心、附子,辛热者也,气虚则阴凑之而为寒,热能壮气,是故用之。

Leave a Reply