VOL026懒桃子写真套图49P懒桃子优星馆

VOL026懒桃子写真套图49P懒桃子优星馆

用白虎加人参,预保元气于清火之时,是凡病伤寒而成温者之正治法也。动气者,脏气不调,筑筑跳动,随脏所主而形见于脐之左右上下也。

小承气下之缓剂也,曰少与之令小安,曰微和胃气,曰不转矢气者勿更与之。少腹者,厥阴之部,两阴交尽之处。

中风伤寒,各有轻重如此。何以言之?

此表未尽除而里症又急,丸以缓之,是以攻剂为和剂也。 是不任大青龙之过也。

喘而汗出者,葛根黄连黄芩汤主之。方后更制复方,大详服法,示人以当用;详药禁方,示人以不当用。

 宜者,审定之词。”又“秋气者,病在肩背。

Leave a Reply